farm devos logo kop2012
 
| Home | Bedrijf | Woning | Producten | Dorp | Media | Contact

FR

EN

DE

FOTO'S

HET MELKVEEBEDRIJF

 

Bij de start waren er op het bedrijf 60 koeien gehuisvest. Momenteel hebben Steven en Veerle 250 melkkoeien waarvan gemiddeld 200 in productie, en +/- 150 bijhorend jongvee.
Dagelijks wordt meer dan 4.000 liter gemolken.

De stapel bestaat enkel uit Holsteiner koeien, vaak ook wel zwartbont genoemd.
Bij dit ras staat de productie van melk voorop en is de slachtwaarde van ondergeschikt belang.

Het bedrijf omvat nu 150 hectare land, waarvan een derde tegen het bedrijf aanligt. Het teeltplan bestaat uit 30 hectare maïs, 108 hectare gras en 12 hectare voedererwten. Al deze producten worden gebruikt om de eigen dieren te voederen.bedrijf koeien
Het ploegen, het zaaien en hakselen van de maïs en sproeien gebeurt in loonwerk. De rest van de machinale activiteiten gebeurt in eigen beheer.

Sedert 1999 is er op het bedrijf heel wat gewijzigd. Een eerste aanpassing was de mestschuif en mestkelder. Voor het welzijn van de dieren werd er in 2007 een nieuwe jongveestal gebouwd.

Om iets te doen aan de als maar stijgende werkdruk, werd er  beslist te investeren in een stal met 2 melkrobots voor 140 melkkoeien. Sinds januari 2012, is deze nieuwe robotstal in werking. Het feit dat Steven en Veerle hun arbeidsuren konden aanpassen, om zo meer tijd vrij te kunnen maken voor hun 2 kinderen, heeft hen gestimuleerd in hun keuze.

Door het melken met robots worden bepaalde koeien tot 3 keer per dag gemolken, het geeft een comfortabel gevoel aan de dieren en er zijn heel wat minder uierontstekingen, wat het gebruik van antibiotica sterk doet dalen. Het dierenwelzijn staat voor ons op de eerste plaats; onze koeien kunnen zich vrij bewegen en liggen op speciale matrassen. De temperatuur in stal wordt voordurend geregeld met elektrische gordijnen, koeienborstels geven de dieren die dat wensen af en toe eens een massage.

Er wordt bewust gekozen voor hernieuwbare energie. Een biogasinstallatie is verbonden met de stal waar de robots staan. De biogasinstallatie draait enkel op eigen koemest. De op een milieuvriendelijke manier geproduceerde elektriciteit en warm water wordt gebruikt voor de robotstal. De biovergisting levert ook een interessant nevenproduct op dat gebruikt wordt als bodemverbeteraar. Tevens wordt de CO2-uitstoot teruggedrongen.

Farm Devos is sinds mei 2012 gecertificeerd met de Europese milieunorm ISO 14001. DurAgr'Iso is een vereniging van landbouwers die deel uitmaken van een project gecoördineerd in België door het Waalse “Centre de Recherches Agronomiques Gembloux (CRA - W)”.

Farm Devos werkt met een actieplan ter verbetering van hun economische, ecologische en sociale activiteiten.