FARM DEVOS Bio-melkveebedrijf

Bij de start waren er op het bedrijf 60 koeien gehuisvest. Momenteel hebben Steven en Veerle 220 melkkoeien waarvan gemiddeld 200 in productie, en +/- 150 bijhorend jongvee.

Dagelijks wordt meer dan 4.000 liter gemolken.

Farm Devos produceert sedert 1 januari 2018 volledig biologisch.

Koeien FarmDevos

De stapel bestaat enkel uit melkkoeien. Er wordt een 3 wegkruising toegepast tussen Holstein, Montbéliarde en Scandinavisch rood koeien. Dit om de gezondheid en levensduur de veestapel te verbeteren..

Het bedrijf omvat nu 200 hectare land, waarvan een derde tegen het bedrijf aanligt. Voornamelijk grasvelden om de eigen dieren te voederen.

Om iets te doen aan de als maar stijgende werkdruk, werd er beslist te investeren in een stal met 2 melkrobots voor 120 melkkoeien. Sinds januari 2012, is deze nieuwe robotstal in werking.

Door het melken met robots worden bepaalde koeien tot 3 keer per dag gemolken, het geeft een comfortabel gevoel aan de dieren en er zijn heel wat minder uierontstekingen, waardoor het gebruik van antibiotica niet meer nodig is. Het dierenwelzijn staat voor ons op de eerste plaats. Onze koeien kunnen zich vrij bewegen en liggen op speciale matrassen.

De temperatuur in stal wordt voortdurend geregeld met elektrische gordijnen. Koeienborstels geven de dieren die dat wensen af en toe eens een massage. Ze kunnen ook vrij in de weide naast de robotstal lopen.

robotstal FarmDevos

Er wordt bewust gekozen voor hernieuwbare energie. Een biogasinstallatie  is verbonden met de stal waar de robots staan. De biogasinstallatie draait enkel op eigen koemest. De op een milieuvriendelijke manier geproduceerde elektriciteit en warm water wordt gebruikt voor de robotstal. De biovergisting levert ook een interessant nevenproduct op dat gebruikt wordt als bodemverbeteraar. Tevens wordt de CO2-uitstoot teruggedrongen.

Farm Devos werkt met een actieplan ter verbetering van hun economische, ecologische en sociale activiteiten.

Bio FarmDevos