FARM DEVOS Bio-melkveebedrijf

Bij de start waren er op het bedrijf 60 koeien gehuisvest. Momenteel hebben Steven en Veerle 220 melkkoeien waarvan gemiddeld 200 in productie, en +/- 150 bijhorend jongvee.

Dagelijks wordt meer dan 4.000 liter gemolken.

Farm Devos produceert sedert 1 januari 2018 volledig biologisch.

Koeien FarmDevos

De stapel bestaat enkel uit melkkoeien. Er wordt een 3 wegkruising toegepast tussen Holstein, Montbéliarde en Scandinavisch rood koeien. Dit om de gezondheid en levensduur de veestapel te verbeteren..

De velden zijn vooral grasweiden om de eigen dieren te voederen. Een derde van de velden liggen naast de boerderij.

Om iets te doen aan de als maar stijgende werkdruk, werd er beslist te investeren in een stal met melkrobots.

Door het melken met robots worden bepaalde koeien tot 3 keer per dag gemolken, het geeft een comfortabel gevoel aan de dieren en er zijn heel wat minder uierontstekingen, waardoor het gebruik van antibiotica niet meer nodig is. Het dierenwelzijn staat voor ons op de eerste plaats. Onze koeien kunnen zich vrij bewegen en liggen op speciale matrassen.

De temperatuur in stal wordt voortdurend geregeld met elektrische gordijnen. Koeienborstels geven de dieren die dat wensen af en toe eens een massage. Ze kunnen ook vrij in de weide naast de robotstal lopen.

robotstal FarmDevos

Er wordt bewust gekozen voor groene energie. Op de daken van Bio Farm Devos zijn zonnepanelen geplaatst. De op een milieuvriendelijke manier geproduceerde elektriciteit en warm water wordt gebruikt voor de robotstal en o.a. de jongveestal.

Farm Devos werkt met een actieplan ter verbetering van hun economische, ecologische en sociale activiteiten.

Bio FarmDevos